:: FAKULTI -> Diploma Pengurusan Teknologi (Perakaunan)

  
  KURIKULUM

KURIKULUM

DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI (PERAKAUNAN) - DDW

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORI

 

NAMA

JENIS

GRED

 

 

MATA PELAJARAN

KOD

MATA PELAJARAN

M/P

LULUS

PRA-SYARAT

KREDIT

 

Mata Pelajaran Wajib (Unit Pendidikan Islam)

 

 

 

 

MATA PELAJARAN

UDT 1012

TITAS I

K

D+

 

2

UMUM UNIVERSITI

UDT 2032

Institusi-Institusi Islam

K

D+

 

2

 

UDI 3052/

Pendidikan Islam /

K

D+

 

2

 

UDT 3052

Perkembangan Kendiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran Wajib ( Unit Pembangunan Sumber Masyarakat)

 

 

 

 

 

UDP 1132

Kenegaraan Malaysia

K

D+

 

2

 

UDP 2142

TITAS II

K

D+

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran Wajib (Unit Bahasa Moden)

 

 

 

 

 

UDB 1312

English Proficiency

K

D+

 

2

 

UDB 1322

English for Academic Communication

K

D+

 

2

 

UDB 2332

English for Professional Communication

K

D+

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran Ko-Kurikulum

 

 

 

 

 

UD* ***1

Ko-Kurikulum

K

D+

 

1

 

 

JUMLAH

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN

DDG 1413

Pengantar Mikroekonomi

K

D+

 

3

WAJIB / TERAS FAKULTI

DDW 1313

Perakaunan Kewangan I

K

D+

 

3

 

DDG 1223

Prinsip Pengurusan

K

D+

 

3

 

DDC 1013

Aplikasi Mikrokomputer

KM

D+

 

3

 

DDG 1423

Pengantar Makroekonomi

K

D+

 

3

 

DDW 1323

Perakaunan Kewangan II

K

D+

 

3

 

DDG 1113

Matematik Perniagaan

K

D+

 

3

 

DDG 1123

Pengenalan Perniagaan

K

D+

 

3

 

DDW 2163

Perakaunan Kos

K

D+

 

3

 

DDG 2193

Prinsip Pemasaran

K

D+

 

3

 

DDW 2263

Undang-Undang Perniagaan

K

D+

 

3

 

DDG 2213

Statistik Perniagaan

K

D+

 

3

 

DDW 2283

Perakaunan Berkomputer

K

D+

 

3

 

DDW 2232

Pengurusan Pembelian

K

D+

 

2

 

DDW 2133

Perakaunan Pertengahan I

K

D+

 

3

 

DDW 2253

Pengenalan Kewangan

K

D+

 

3

 

DDW 2243

Perakaunan Pengurusan

K

D+

 

3

 

DDW 3253

Sistem Kewangan Islam

K

D+

 

3

 

DDW 3153

Perakaunan Pertengahan II

K

D+

 

3

 

DDW 3173

Percukaian I

K

D+

 

3

 

DDG 2223

Pengenalan Pengurusan Operasi

K

D+

 

3

 

DDW 3183

Audit

K

D+

 

3

 

DDW 3273

Percukaian II

K

D+

 

3

 

DDG 3183

Komunikasi Perniagaan

K

D+

 

3

 

DDW 3263

Undang-Undang Perkongsian & Syarikat

K

D+

 

3

 

DDW 3293

Perakaunan Kewangan Lanjutan

K

D+

 

3

 

 

JUMLAH

 

 

 

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH KREDIT KESELURUHAN

 

 

 

94

 

HAKMILIK TERPELIHARA UTM SPACE 2004 ©