:: PANDUAN PERMOHONAN -> Kursus yang Ditawarkan

  
  Untitled Document

SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN

KURSUS
KOD
Fakulti Alam Bina
Ijazah Sarjana Muda Sains Pembinaan
SBC
Ijazah Sarjana Muda Senibina Lanskap
SBL
Ijazah Sarjana Muda Perancangan Bandar & Wilayah
SBW
Ijazah Sarjana Muda Senibina
SBS
Ijazah Sarjana Muda Ukur Bahan
SBQ
 
Fakulti Kejuruteraan Awam
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam)
SAW
 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik)
SEE
 
Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Sumber Asli
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia)
SKK
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia - GAS )
SKG
Diploma Kejuruteraan Kimia
DKK
 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal)
SMM
 
Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Geomatik)
SGU
Ijazah Sarjana Muda Sains (Pengurusan Harta Tanah)
SGH
Ijazah Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)
SGT
 
Fakulti Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
SPH
Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Sains)
SPN
Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)
SSK
 
Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi)
SHD
Ijazah Sarjana Muda Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
SHR
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Pemasaran)
SHF
 
Fakulti Sains
Ijazah Sarjana Muda Sains Industri (Kimia)
SSC
 
Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat
Ijazah Sarjana Muda Sains (Komputer)
SCK
 
Program Pengajian Diploma
Diploma Kejuruteraan Awam
DDA
Diploma Kejuruteraan Elektronik
DDE
Diploma Kejuruteraan Mekanikal
DDJ
Diploma Pengurusan Teknologi
DDG
Diploma Pengurusan Teknologi (Perakaunan)
DDW
Diploma Sains Komputer (Teknologi Maklumat)
DDC
Diploma Sains Komputer (Multimedia)
DDZ
Diploma Ukur Bahan
DBQ
   

HAKMILIK TERPELIHARA UTM SPACE 2004 ©