|  Friday, June 22, 2018   
Permohonan Ijazah Sarjana Muda Separuh Masa   
 
Login Untuk Staf|   Carian
Penawaran Program
  SENARAI PROGRAM DAN PUSAT PEMBELAJARAN YANG DITAWARKAN
   PROGRAM   PUSAT PEMBELAJARAN
    SBEP - SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH
04 - KUALA LUMPUR
    SBEQ - SARJANA MUDA UKUR BAHAN
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR 11 - KOTA KINABALU
    SCSJ - SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN)
01 - JOHOR BAHRU 03 - PULAU PINANG 04 - KUALA LUMPUR
    SCSR - SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (RANGKAIAN DAN KESELAMATAN KOMPUTER)
01 - JOHOR BAHRU 03 - PULAU PINANG 04 - KUALA LUMPUR
    SCSV - SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PERISIAN GRAFIK DAN MULTIMEDIA)
04 - KUALA LUMPUR
    SGHL - SARJANA MUDA SAINS (PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN TANAH)
04 - KUALA LUMPUR
    SGHP - SARJANA MUDA SAINS (PENGURUSAN HARTA TANAH)
04 - KUALA LUMPUR 07 - KOTA BHARU
    SGHU - SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (GEOMATIK)
04 - KUALA LUMPUR 11 - KOTA KINABALU 12 - KUCHING
    SHAD - SARJANA MUDA PENGURUSAN (TEKNOLOGI)
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR
    SHAF - SARJANA MUDA PENGURUSAN (PEMASARAN)
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR
    SHAR - SARJANA MUDA SAINS (PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA)
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR
    SHAY - SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR
    SKAW - SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (AWAM)
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR 07 - KOTA BHARU 08 - KUANTAN 09 - KULIM
    SKEE - SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK)
04 - KUALA LUMPUR
    SKKK - SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA)
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR 13 - KERTEH
    SKMM - SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL)
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR 11 - KOTA KINABALU
    SKPP - SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (PETROLEUM)
04 - KUALA LUMPUR 30 - MIRI
    SPPH - SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (KEMAHIRAN HIDUP)
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR
    SPPR - SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK)
04 - KUALA LUMPUR
    SSCC - SARJANA MUDA SAINS (KIMIA INDUSTRI)
04 - KUALA LUMPUR
    SSCM - SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK INDUSTRI)
04 - KUALA LUMPUR