|  Thursday, September 21, 2017   
Permohonan Ijazah Sarjana Muda Separuh Masa   
 
Login Untuk Staf|   Carian
Penawaran Program
  SENARAI PROGRAM DAN PUSAT PEMBELAJARAN YANG DITAWARKAN
   PROGRAM   PUSAT PEMBELAJARAN
    SBEC - SARJANA MUDA SAINS PEMBINAAN
04 - KUALA LUMPUR
    SBEP - SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH
04 - KUALA LUMPUR
    SBEQ - SARJANA MUDA UKUR BAHAN
01 - JOHOR BAHRU 11 - KOTA KINABALU
    SCSJ - SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN)
01 - JOHOR BAHRU 03 - PULAU PINANG 04 - KUALA LUMPUR
    SCSR - SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (RANGKAIAN DAN KESELAMATAN KOMPUTER)
01 - JOHOR BAHRU 03 - PULAU PINANG 04 - KUALA LUMPUR
    SCSV - SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PERISIAN GRAFIK & MULTIMEDIA)
04 - KUALA LUMPUR
    SGHL - SARJANA MUDA SAINS (PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN TANAH)
04 - KUALA LUMPUR 11 - KOTA KINABALU
    SGHP - SARJANA MUDA SAINS (PENGURUSAN HARTA TANAH)
04 - KUALA LUMPUR 11 - KOTA KINABALU
    SHAD - SARJANA MUDA PENGURUSAN (TEKNOLOGI)
01 - JOHOR BAHRU 12 - KUCHING
    SHAF - SARJANA MUDA PENGURUSAN (PEMASARAN)
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR 12 - KUCHING
    SHAR - SARJANA MUDA SAINS (PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA)
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR 12 - KUCHING
    SHAY - SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
04 - KUALA LUMPUR 12 - KUCHING
    SKAW - SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (AWAM)
04 - KUALA LUMPUR 08 - KUANTAN
    SKEE - SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK)
03 - PULAU PINANG 04 - KUALA LUMPUR 07 - KOTA BHARU
    SKEL - SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK - ELEKTRONIK)
04 - KUALA LUMPUR 07 - KOTA BHARU
    SKKK - SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA)
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR 13 - KERTEH
    SKMM - SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL)
01 - JOHOR BAHRU 03 - PULAU PINANG 04 - KUALA LUMPUR 05 - IPOH
    SKPP - SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (PETROLEUM)
04 - KUALA LUMPUR 30 - MIRI
    SMBE - SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (BIO-PERUBATAN)
04 - KUALA LUMPUR
    SPPH - SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (KEMAHIRAN HIDUP)
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR 12 - KUCHING
    SPPJ - SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (KEJURUTERAAN MEKANIKAL)
01 - JOHOR BAHRU
    SPPL - SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (TESL)
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR 12 - KUCHING
    SPPQ - SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (BINAAN BANGUNAN)
01 - JOHOR BAHRU
    SPPR - SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (ELEKTRIK - ELEKTRONIK)
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR
    SPPS - SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (SAINS SUKAN)
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR
    SSCC - SARJANA MUDA SAINS (KIMIA INDUSTRI)
04 - KUALA LUMPUR
    SSCM - SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK INDUSTRI)
04 - KUALA LUMPUR