E-PayDiploma
Sistem Pembayaran Diploma UTM
Semester: 1, 2018/2019

 
Selamat Sejahtera, UTMSPACE menawarkan Perkhidmatan Pembayaran Atas Talian bagi bayaran Yuran bagi kemasukan Program Diploma, Universiti Teknologi Malaysia.  
   
No Kad Pengenalan :